Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1 TARAFLAR:

 

1.1 – SATICI:

 

Ünvanı: ROBOGİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (ROBOGİL)

 

Adresi: İsmetpaşa Mah. Küçük Sanayi 27. Sok. No 1-8 PK 17010 Merkez Çanakkale

 

Telefon: 0 (286) 217 44 84

 

Fax: 0 (286) 217 44 85

 

Eposta: [email protected]

 

1.2 – ALICI

 

Adı/Soyadı/Ünvanı: 

Adresi: 

Telefon: 

Email: 

Tarih:

 

 

MADDE 2 KONU:

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın www.robogil.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER:

 

Mal yada hizmetlerin temel özelliklerini www.robogil.com adresinde yer almaktadır.

 

 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Sözleşme konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı www.robogil.com adresinde yer almaktadır.

 

 

3.1 – ÜRÜNLER

 

3.2 – ÖDEME ŞEKLİ

 

 

3.3 – TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

 

Teslimat Adresi: 

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi:

 

Ürün sevkiyatlarına ürün detaylarında belirtilen süre içinde başlanacaktır. 

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. (Ürün detayında ücretsiz kargo bildirimi olanlar hariç)

 

3.4 – GECİKME FAİZİ

 

Ödeme peşin yada kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

 

 

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER:

 

4.1) ALICI, www.robogil.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

 

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

 

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

 

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 5 CAYMA HAKKI:

 

Tüketici (ALICI), 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www.robogil.com’da yer alan iade linki üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı Kargo Şirketleri www.robogil.com’da belirtilmiş olup, www.robogil.com’da geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır.

 

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

ı) Malı ilk satın alırken ve iade edilirken kargo ücretinin iade edilmez. (Arızalı ürünlerde kargo ücreti tarafımızca karşılanır. Servis raporu gerekiyor)

 

i) Malın iade talebine onay istinaden, 10 gün içinde kargoya verilmemesi durumunda iade kabul edilmez.

 

j) Malın iade edilen ürünün tüm aksesuar ve hediye ile birlikte iade edilmesi, hediye çeki tanımlandıysa ve kullanıldıysa iade edilen ürünün tutarından hediye çeki tutarı düşülecektir. Hediye çeki kullanılmadıysa, hediye çeki iptal edilecektir.

  

k) Malın faturasının 2 nüshasının olması.

  

l) Kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutunun açılması veya kurulumunun servis haricinde yapılması durumunda iade alınmayacaktır.

 

m) Satın alınan cep telefonuna sim kart takılması, WiFi ile network bağlantı kurulması halinde cihaz 2. El statüsüne geçmiş olacaktır. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında “ürünün satılabilir özelliğinin kaybolmaması” gerekmektedir.Bu nedenle de sim kart takılan veya WiFi ile bağlantı kurulan ürünler cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.Ayıplı vs. Ürün olması halinde mağaza ile irtibata geçilmelidir.Mağaza, teknik servis raporu talep edebilir.

 

n) Hasarlı çıkan ürünlerde iade ve değişim için kargo tutanağı olmadan iade ve değişim olmayacaktır. Sorumluluk ALICI’ya aittir.

  

MADDE 6 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 

ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

MADDE 7 MAL YADA HİZMET EDİMİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKANSIZLAŞTIĞI DURUMLAR:

 

Sipariş edildikten sonra malın yazılımdan kaynaklı güncelleme süresi ile hem sitemizde hem de üretici-ithalatçı veya toptancı firmalarda da tükenmesi nedeniyle temin edilememesi durumunda 24 saat içinde sipariş bedeliniz iade edilir. Sipariş edilen malın tedarikçi stoklarında bulunmaması durumunda firmamız aleyhine ‘Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ madde 16’a dayanılarak şikayet yapılamaz ve dava açılamaz.

 

MADDE 8 YETKİLİ MAHKEME:

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır.

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. Fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereğince;

 

Tüketici hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar aşağıda belirtilmiştir.

 

2019 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

 

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda, Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine Büyükşehir Belediyesi statüsünde olan illerde değeri 5 bin 650 Türk Lirası ile 8  bin 480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve Büyükşehir Belediyesi  statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 8 bin 480 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

 

SATICI: ROBOGİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  (ROBOGİL)

 

ALICI: 

 

TARİH:

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR