Üyelik Sözleşmesi

 

LÜTFEN SİTEMİZİ KULLANMADAN ÖNCE, İŞBU "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"'Nİ VE SİTEMİZDE YER ALAN "ÖN BİLGİLENDİRME FORMU", "MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ", "CAYMA HAKKI", "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI", "KULLANIM KOŞULLARI", "GARANTİ, İADE, İPTAL VE DEĞİŞİM" VE "SİPARİŞ VE TESLİMAT" SÖZLEŞMELERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

 

BU ONLINE ALIŞVERİŞ SİTESİNİ KULLANAN VE ALIŞVERİŞ YAPAN MÜŞTERİLERİMİZ, YUKARIDA ADI GEÇEN  TÜM SÖZLEŞMELERDEKİ VE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KABUL ETMİŞ VARSAYILMAKTADIR:

 

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.robogil.com ('robogil.com') adresindeki ROBOGİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI GÜVENLİK SİSTEMLERİ HEDİYELİK EŞYA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ('ROBOGİL') aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler ('KULLANICI'), robogil.com’da sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, robogil.com’daki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu robogil.com ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR:

 

ROBOGİL, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

ROBOGİL, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

KULLANICI, robogil.com’un kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 

KULLANICI, robogil.com’a üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda ve işbu sözleşmenin Üye tarafından ihlali halinde, ROBOGİL’in tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın üyeliğini sona erebileceğini kabul eder.

ROBOGİL tarafından robogil.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde robogil.com internet sitesine erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder.

KULLANICI, robogil.com internet sitesi içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda 'robogil.com' yetkilileri, bu tür ROBOGİL hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar.

Robogil.com üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI:

 

2.1. İşbu robogil.com internet sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu robogil.com’un ziyaret edilmesi veya robogil.com’daki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

2.2. Robogil.com’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı,üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

3. GİZLİ BİLGİ:

 

3.1. ROBOGİL, robogil.com üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi KULLANICI'yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca 'Gizli Bilgiler' olarak anılacaktır.

 

3.2. KULLANICI, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, robogil.com'un sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına, kendisi veya iştiraklerine yönelik bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgilerfirma bünyesindemüşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. KULLANICI, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. ROBOGİL iptal işlemini derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde KULLANICI’yı elektronik ileti almaktan imtina eder.

 

3.4. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4. GARANTİ VERMEME:

 

İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. ROBOGİL TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" VE "MÜMKÜN OLDUĞU" TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

5. KAYIT VE GÜVENLİK:

 

KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

KULLANICI, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ROBOGİL sorumlu tutulamaz.

 

6. MÜCBİR SEBEP:

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep" olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar'ın işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK:

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:

 

ROBOGİL, dilediği zaman robogil.com’da sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler robogil.com’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

9. TEBLİGAT:

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ROBOGİL'in bilinen e-posta adresi ve KULLANICI’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. DELİL SÖZLEŞMESİ:

 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda ROBOGİL'in defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Çanakkale (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR